[1]
O. Bartov, “Die letzten Tage von Buczacz”, simon, vol. 1, no. 1, pp. 54-67, Aug. 2019.